Ocenenia

201720162015 |20142012 | 2009 | 2008 | 2007

SúťažVínoOcenenie

ROK 2017

Víno Bojnice 2017Rizling vlašský akostné odrodové 2016strieborná medaila
Víno Bojnice 2017Veltlínske zelené akostné odrodové 2016strieborná medaila
Víno Bojnice 2017Rulandské biele AO ľadový výber 2016strieborná medaila

Vienále Topolčianky 2017Frankovka modrá AO neskorý zber 2016strieborná medaila
Vienále Topolčianky 2017Rizling vlašský akostné odrodové 2016strieborná medaila

XII.ročník Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín Villa Víno RačaAlibernet AO kabinetné rosé 2016zlatá medaila
XII.ročník Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín Villa Víno RačaFrankovka modrá AO neskorý zber 2016strieborná medaila

Limbašský čepak 2017Sauvignon AO kabinetné 2016zlatá medaila
Limbašský čepak 2017Rulandské biele AO ľadové 2016strieborná medaila

Chardonnay bobuľový výber r.2011strieborná medaila
AWC VIENNA 2017Sauvignon AO kabinetné 2016strieborná medaila
AWC VIENNA 2017Alibernet AO kabinetné rosé 2016strieborná medaila
AWC VIENNA 2017Rulandské biele AO ľadové 2016strieborná medaila
SúťažVínoOcenenie

ROK 2016

Víno Bojnice 2016Alibernet AO výber z hrozna 2015zlatá medaila
Víno Bojnice 2016Frankovka modrá AO neskorý zber 2015strieborná medaila
Víno Bojnice 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015strieborná medaila
Víno Bojnice 2016 Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015 strieborná medaila
Víno Bojnice 2016Sauvignon AO výber z hrozna 2015strieborná medaila

Linčanský Džbánek Zeleneč 2016Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015strieborná medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015bronzová medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2016Sauvignon AO výber z hrozna 2015bronzová medaila

Vinfest Vinica 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015zlatá medaila
Vinfest Vinica 2016Sauvignon AO neskorý výber z hrozna 2015strieborná medaila
Vinfest Vinica 2016Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015bronzová medaila

DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Alibernet AO kabinetné ružové 2015strieborná medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Alibernet AO výber z hrozna červené 2015strieborná medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015strieborná medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Rulandské biele AO bobuľový výber 2015strieborná medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Frankovka modrá AO neskorý zber 2015bronzová medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015bronzová medaila
DNI VÍNA NEMČÍŇANY 2016Sauvignon AO výber z hrozna 2015bronzová medaila

Víno TIRNAVIA 2016Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015strieborná medaila

Vienale Topolčianky 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015zlatá medaila + Šampion
Vienale Topolčianky 2016Alibernet AO výber z hrozna červené 2015
strieborná medaila
Vienale Topolčianky 2016Alibernet AO kabinetné ružové 2015strieborná medaila
Vienale Topolčianky 2016Sauvignon AO výber z hrozna 2015strieborná medaila

AWC VIENNA 2016Alibernet AO výber z hrozna červené 2015zlatá medaila
AWC VIENNA 2016Rulandské biele AO výber z hrozna 2015strieborná medaila
AWC VIENNA 2016Rulandské šedé AO výber z hrozna 2015strieborná medaila
AWC VIENNA 2016Alibernet AO kabinetné ružové 2015Pečať
AWC VIENNA 2016Frankovka modrá AO neskorý zber 2015Pečať
AWC VIENNA 2016Sauvignon AO neskorý výber z hrozna 2015Pečať
SúťažVínoOcenenie

ROK 2015

Víno Bojnice 2015Alibernet AO kabinetné,červené,suché 2014strieborná medaila
Víno Bojnice 2015Sauvignon AO neskorý zber,biele,suché 2014bronzová medaila

Linčanský Džbánek Zeleneč 2015 Rulandské biele AO neskorý zber biele polosuché 2014strieborná medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2015Rulandské šedé AO výber z hrozna biele suché 2014strieborná medaila

7.ročník VÍNO Hlohovec 2015Alibernet AO kabinetné ružové polosladké 2014zlatá medaila
7.ročník VÍNO Hlohovec 2015Chardonnay AO výber z hrozna biele suché 2014strieborná medaila
7.ročník VÍNO Hlohovec 2015Sauvignon AO neskorý zber biele suché 2014strieborná medaila

Vinfest Vinica 2015Chardonnay AO výber z hrozna biele suché 2014strieborná medaila
Vinfest Vinica 2015Sauvignon AO neskorý zber biele suché 2014strieborná medaila
Vinfest Vinica 2015Alibernet AO kabinetné ružové polosladké 2014strieborná medaila

35.ročník DNI VÍNA NEMČÍŇANYAlibernet AO kabinetné ružové polosladké 2014strieborná medaila

Víno TIRNAVIA 2015Rulandské biele AO neskorý zber biele polosuché 2014strieborná medaila

IV. ročník EPIKUROS 2015Rulandské biele AO neskorý zber biele polosuché 2014strieborná medaila
SúťažVínoOcenenie

ROK 2014

Víno Bojnice 2014Rulandské biele výber z hrozna ,suché 2013zlatá medaila
Víno Bojnice 2014Rulandské šedé výber z hrozna, suché 2013strieborná medaila
Víno Bojnice 2014Alibernet neskorý zber,červené,suché 2013bronzová medaila

Linčanský Džbánek Zeleneč 2014Rulandské biele výber z hrozna,suché 2013zlatá medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2014Alibernet neskorý zber červené,suché 2013zlatá medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2014Rulandské šedé bobuľový výber 2013strieborná medaila

Vienále Topolčianky 2014Rulandské biele výber z hrozna,suché 2013strieborná medaila
Vienále Topolčianky 2014Alibernet neskorý zber červené, suché 2013strieborná medaila
Vienále Topolčianky 2014Rizling vlašský neskorý zber,suché 2013strieborná medaila

III.ročník súťaže EPIKUROS 2014Sauvignon hrozienkový výber,sladké 2013zlatá medaila
III.ročník súťaže EPIKUROS 2014Rulandské šedé bobuľový výber,sladké 2013zlatá medaila

Výstava vín ŠENKVICE 2014Rulandské biele výber z hrozna,suché 2013strieborná medaila

AWC VIENNA 2014Rulandské biele výber z hrozna,suché 2013strieborná medaila
AWC VIENNA 2014Alibernet neskorý zber červené, suché 2013strieborná medaila
AWC VIENNA 2014Rulandské šedé bobuľový výber,sladké 2013strieborná medaila
SúťažVínoOcenenie

ROK 2012

Víno Bojnice 2012Alibernet neskorý zber r.2011, ružovézlatá medaila
Víno Bojnice 2012Alibernet neskorý zber r.2011, červenézlatá medaila
Víno Bojnice 2012Rulandské biele ľadové r.2011strieborná medaila

Linčanský Džbánek Zeleneč 2012Alibernet neskorý zber r.2011zlatá medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2012Chardonnay bobuľový výber r.2011strieborná medaila
Linčanský Džbánek Zeleneč 2012Chardonnay výber z hrozná r.2011strieborná medaila

Vienále Topolčianky 2012Alibernet neskorý zber r.2011, ružovézlatá medaila
Vienále Topolčianky 2012Alibernet neskorý zber r.2011,červenéstrieborná medaila

XI.ochutnávka hroznových vín Limbašský ČepakRulandské biele ľadové r.2011zlatá medaila, šampión
XI.ochutnávka hroznových vín Limbašský ČepakAlibernet neskorý zber r.2011, červenéstrieborná medaila

Víno Tirnavia 2012Alibernet neskorý zber r.2011, ružovéstrieborná medaila
Víno Tirnavia 2012Rulandské biele ľadové r.2011strieborná medaila
Víno Tirnavia 2012Chardonnay bobuľový výber r.2011strieborná medaila
Víno Tirnavia 2012Sauvignon neskorý zber r.2011strieborná medaila

Superbum Nitra 2012Sauvignon hrozienkové r. 2011zlatá medaila
Superbum Nitra 2012Rulandské biele ľadový výber r.2011zlatá medaila
Superbum Nitra 2012Cena za najvyššie hodnotenú kolekciu vín z Nitrianskej vinohradníckej oblastizlatá medaila
Superbum Nitra 2012Chardonnay bobuľový výber r.2011strieborná medaila
Superbum Nitra 2012Sauvignon neskorý zber r.2011strieborná medaila

Vinfest Vinica 2012Alibernet neskorý zber r.2011zlatá medaila
Vinfest Vinica 2012Alibernet neskorý zber rosé r.2011strieborná medaila
Vinfest Vinica 2012Sauvignon hrozienkové r.2011strieborná medaila
Vinfest Vinica 2012Chardonnay výber z hrozna polosuché r.2011strieborná medaila
Vinfest Vinica 2012Rulandské biele výber z hrozna r.2011strieborná medaila
Vinfest Vinica 2012Rizling vlašský neskorý zber r.2011strieborná medaila
Vinfest Vinica 2012Rulandské šedé výber z hrozna r.2011strieborná medaila

Agrovíno Nitra 2012Rulandské biele ľadové r.2011strieborná medaila
Agrovíno Nitra 2012Sauvignon neskorý zber r.2011strieborná medaila
Agrovíno Nitra 2012Veltlínske zelené neskorý zber r.2011bronzová medaila

Dni Vína Nemčíňany 2012Sauvignon neskorý zber r.2011strieborná medaila
Dni Vína Nemčíňany 2012Rulandské biele výber z hrozna r.2011strieborná medaila
Dni Vína Nemčíňany 2012Chardonnay výber z hrozna r.2011strieborná medaila
Dni Vína Nemčíňany 2012Sauvignon hrozienkový výber r.2011strieborná medaila
Dni Vína Nemčíňany 2012Alibernet neskorý zber - rosé r.2011strieborná medaila

Víno Hlohovec 2012Chardonnay bobuľový výber r.2011zlatá medaila
Víno Hlohovec 2012Alibernet neskorý zber r.2011zlatá medaila

8.ročník výstavy vín Benátecký hrozenChardonnay, bobuľový výber r.2011zlatá medaila

Národný salón vín 2012Rulandské biele, ľadový výber r.2011Národný salón vín 2012
SúťažVínoOcenenie

ROK 2009

Víno Tirnavia 2009Alibernet akostné odrodové, suché r.2008strieborná medaila
Víno Tirnavia 2009Rizling vlašský kabinetné, suché r.2008strieborná medaila
Víno Tirnavia 2009Sauvignon bobuľový výber, sladké r.2008strieborná medaila
Víno Tirnavia 2009 Rulandské biele - ľadové, sladké r.2008 strieborná medaila
Víno Tirnavia 2009Rulandské biele výber z hrozna, suché r.2008strieborná medaila

Vitis Aurea Modra 2009Rulandské biele - ľadové, sladké r.2008zlatá medaila
Vitis Aurea Modra 2009Alibernet kabinetné, suché r.2008strieborná medaila
Vitis Aurea Modra 2009Rulandské biele výber z hrozna, suché r.2008zlatá medaila

Linčanský džbánek Zeleneč 2009Alibernet akostné odrodové, suché r.2008strieborná medaila

Vinne trhy Pezinok 2009Rulandské biele ľadové, sladké r.2008zlatá medaila
Vinne trhy Pezinok 2009Chadonnay výber z hrozna, suché r.2007strieborná medaila

VIII.Limbašská ochutnávka vín LimbachRulandské biele ľadové, sladké r. 2008zlatá medaila
VIII.Limbašská ochutnávka vín LimbachAlibernet akostné odrodové, suché r.2008strieborná medaila

Víno Bojnice 2009Alibernet akostné odrodové, suché r.2008zlatá medaila
Víno Bojnice 2009Sauvignon neskorý zber, suché r.2008bronzová medaila
Víno Bojnice 2009Sauvignon bobuľový výber, sladké r.2008bronzová medaila

VINUM IN CASTELLO 2009Rizling vlašský kabinetné, suché r.2008zlatá medaila
VINUM IN CASTELLO 2009Chardonnay výber z hrozna, suché r.2007strieborná medaila
VINUM IN CASTELLO 2009Alibernet kabinetné,suché r.2008strieborná medaila
VINUM IN CASTELLO 2009Sauvignon bobuľový výber, sladké r.2008bronzová medaila

Agrovíno Nitra 2009Rulandské šedé bobuľový výber,sladké r.2008strieborná medaila
Agrovíno Nitra 2009Rulandské biele ľadové,sladké r.2008zlatá medaila

Vinfest Vinica 2009Rulandské biele výber z hrozna, suché r.2008strieborná medaila
Vinfest Vinica 2009Sauvignon bobuľový výber,sladké r.2008strieborná medaila
Vinfest Vinica 2009Chardonnay neskorý zber,suché r.2008strieborná medaila
Vinfest Vinica 2009Alibernet akostné odrodové,suché r.2008zlatá medaila
Vinfest Vinica 2009Sauvignon neskorý zber,suché r.2008zlatá medaila
SúťažVínoOcenenie

ROK 2008

AWC Vienna 2008Alibernet - akostné r.2007zlatá medaila
AWC Vienna 2008Rulandské biele - výber z horozna, suché r.2007strieborná medaila
AWC Vienna 2008Rlandské biele - bobuľový výber, sladké r.2006strieborná medaila

Vínne trhy Pezinok 2008Alibernet - kabinet r.2007strieborná medaila

Víno Tirnavia 2008Rulandské biele - výber z hrozna r.2007zlatá medaila
Víno Tirnavia 2008Tramín červený - výber z hrozna r.2007zlatá medaila
Víno Tirnavia 2008Rizling vlašský - výber z hrozna r.2007strieborná medaila

Výstava vín Limbach 2008Cabernet Sauvignon rosé - kabinetné r.2007strieborná medaila

Vitis Aurea Modra 2008Chardonnay - výber z hrozna r.2007strieborná medaila
Vitis Aurea Modra 2008Rulandské biele - výber z hrozna r.2007strieborná medaila

Vínne Trhy Pezinok 2008Alibernet - kabinetné r.2007strieborná medaila

Výstava vín Zeleneč 2008Chardonnay - výber z hrozna r.2007zlatá medaila
Výstava vín Zeleneč 2008Alibernet - kabinetné r.2007strieborná medaila
Výstava vín Zeleneč 2008Rulandské biele - výber z hrozna r.2007strieborná medaila

Agrovíno Nitra 2008Rulandské biele - výber z hrozna r.2007strieborná medaila
Agrovíno Nitra 2008Tramín červený - výber z hrozna r.2007strieborná medaila
SúťažVínoOcenenie

ROK 2007

Národny salón vín 2007Rulandské biele - bobuľový výber r.2006Tieto vína sú zaradené medzi
Národny salón vín 2007Sauvignon - hrozienkový výber r.2006100 najlepšími vínami SR 2007

Víno Tirnavia 2007Rulandské biele - bobuľový výber r.2006zlatá medaila

Agrovíno Nitra 2007Rulandské biele - bobuľový výber r.2006zlatá medaila - najlepšie víno ročníka

Limbach 2007Sauvignon - hrozienkový výber r.2006strieborná medaila
Scroll Up